Меню Закрити

AGATA BER | AGATA BER

 

 e-mail : Agata.Ber1@gmail.com

  FB:  Agata Ber  www.facebook.com/agataber.art  

 +38  050 311 77 70

http://www.agataber.art

instagram: agata_ber_art

Берлінська Наталія (Agata Ber)

Сучасна українська художниці-декоратор.

Нар. 24/08/1983 в м. Сквира (Київська обл.), Україна.

Художня освіта:

2010 – Європейська школа дизайну, курс (викладач – Казаневський В.)

2011 – курс «Графічного дизайну», навчальний центр «Перспектива ХХІ століття»

Вибрані виставки та конкурси:

2010 – КОМАХИ, Музей сучасного мистецтва, Київ

2014 – персональна виставка З ЖИТТЯ ЧЕРЕВИЧКІВ ТА МЕТЕЛИКІВ, Галерея «Триптих», Київ

2015 – персональна виставка ТРИ ВИМІРИ, Національний музей Тараса Шевченка, Київ

2015 – організатор двох соціальних проектів за підтримки Національного музею Тараса Шевченка та Громадської організації «Всеукраїнська Рада Старійшин»

2015 – входить в число Художників України за Міжнародною програмою «МИСТЕЦЬКИЙ ОЛІМП»

2015 – Диплом за значний вклад у розвиток культури та мистецтв України.

2015 – Медаль «За високий професіоналізм» від Українського Фонду Культури та Української конфедерації журналістів.

2016 – ХІІ Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва «Український тиждень мистецтв», нагороди: І місце у номінації НАТЮРМОРТ; І місце в номінації АНІМАЛІСТИКА; ІІ місце у номінації НАТЮРМОРТ; ІІІ місце у номінації НАТЮРМОРТ.

2017 – Всесвітній форум мистецтв «Арт-Географія» | Art Geo Award, нагороди: І місце – номінація АВАНГАРД; ІІ місце – номінація АВАНГАРД; ІІ місце – номінація: ЕТНОС; ІІІ місце – номінація: ЕТНОС.

2017 – ХХІІ Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва «Російський Тиждень Мистецтв» (Москва), нагороди: ІІІ місце – номінація: ГЕОМЕТРИЧНА АБСТРАКЦІЯ; ІІІ місце – номінація: ГРАФИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО.

2017 – Міжнародний фестиваль еротичного мистецтва ART LOVE FESTIVAL – АРТ-ЛЮБОВ (Санкт-Петербург), нагороди: ІІ місце – номінація АБСТРАКЦІЯ.

2017 – ART SEASONS | ART AUTUMN CONTEMPORARY, Центр сучасного мистецтва М17, Київ

2018 – ART SEASONS | ART WINTER CONTEMPORARY, Центр сучасного мистецтва М17, Київ

Berlinska Natalia (Agata Ber)

Modern Ukrainian decorator artist.

Born 24/08/1983 in Skvyra (Kyiv region), Ukraine.

Art education:

2010 – European School of Design, course (teacher – Kazanevsky V.)

2011 – Graphic Design course, 21st Century Perspective Training Center

Selected exhibitions and competitions:

2010 – INSECTS, Museum of Contemporary Art, Kyiv

2014 – personal exhibition on LIFE OF THE BOTTLES AND METALLICS, Triptych Gallery, Kiev

2015 – solo exhibition THREE DIMENSIONS, National Museum of Taras Shevchenko, Kyiv

2015 – organizer of two social projects with the support of the National Museum of Taras Shevchenko and the NGO “All-Ukrainian Council of Elders”

2015 – is one of the Artists of Ukraine under the International program “ART OLYMP”

2015 – Diploma for significant contribution to the development of culture and arts of Ukraine.

2015 – Medal for Excellence from the Ukrainian Culture Foundation and the Ukrainian Journalists’ Confederation.

2016 – XII International Exhibition-Contest for Contemporary Art “Ukrainian Art Week”, awards: 1st place in the Still Life nomination; And a place in the ANIMALIST nomination; 2nd place in the Still Life nomination; 3rd place in the Still Life nomination.

2017 – World Art Geography Forum | Art Geo Award, awards: 1st place – AVANGARD nomination; II place – AVANGARD nomination; II place – nomination: ETHNOS; Third place – nomination: ETHNOS.

2017 – ХХІІ International Exhibition-Contest of Contemporary Art “Russian Art Week” (Moscow), awards: III place – nomination: GEOMETRIC ABSTRACTION; III place – nomination: GRAPHICS: CONCEPTUAL ART.

2017 – ART LOVE FESTIVAL International Erotic Art Festival (St. Petersburg), awards: 2nd place – ABSTRACT nomination.

2017 – ART SEASONS | ART AUTUMN CONTEMPORARY, M17 Center for Contemporary Art, Kyiv

2018 – ART SEASONS | ART WINTER CONTEMPORARY, M17 Center for Contemporary Art, Kyiv